Witamy na polskiej stronie europejskiej sieci

Nauki Przyrodnicze na Scenie - Science on Stage


Główny wkład finansowy w realizację projektu wnosi Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 

Finansowanie w ramach umowy 777/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę
 


PATRONAT HONOROWY

  


Krajowy Komitet Organizacyjny (KKO)
Ogólnopolskiego Festiwalu
„Nauki Przyrodnicze na Scenie 7” 

Wydział Fizyki UAM
Poznań, 16-17 września 2016

    Poznań, dnia 19 września 2016 roku

 

W dniach 16-17 września 2016 roku
odbył się na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu

 

Ogólnopolski Festiwal

„Nauki Przyrodnicze na Scenie 7”

 

PROGRAM Festiwalu  „Nauki Przyrodnicze na Scenie 7”
znajduje się na stronie http://www.staff.amu.edu.pl/~fizscena/SOS7program.htm

 

PROTOKÓŁ z posiedzenia Jury Ogólnopolskiego Festiwalu
 „Nauki Przyrodnicze na Scenie 7” można zobaczyć tutaj

 

Konspekt wystawy Nicoli Marras z Włoch "Świat przed erą cyfrową"

 

RELACJA FILMOWA z kolejnych dni Festiwalu

kamery: mgr Marcin Trafas, Hanna Jałocha

 

16 września 2016r., piątek, przed południem, część 1

 

16 września 2016r., piątek, przed południem, część 2

 

16 września 2016r., piątek, po południu, część 1

 

16 września 2016r., piątek, po południu, część 2

 

17 września 2016r., sobota, przed południem, część 1

 

17 września 2016r., sobota, przed południem, część 2

 

17 września 2016r., sobota, po południu, część 1

Pokaz pozakonkursowy, mgr Rafał Wojtyniak
Pracownia Demonstracji i Popularyzacji Fizyki UAM

 

17 września 2016r., sobota, po południu, część 2

Wręczenie nagród

 

 

 

Galeria zdjęć z Festiwalu

galeria

 

 

 

Przewodniczący KKO

Prof. Grzegorz Musiał

Prof.Grzegorz Musiał
Wydział Fizyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Umultowska 85
61-614 Poznań
Tel.: 61 8295 031
e-mail: gmusial@amu.edu.pl
 
 

 


 

Krajowy Komitet Organizacyjny (KKO)
Ogólnopolskiego Festiwalu
„Nauki Przyrodnicze na Scenie 7” 

Wydział Fizyki UAM
Poznań, 16-17 września 2016

   Poznań, dnia 20 września 2016 roku

 

 

Szanowni Państwo,

Kolejny Europejski Festiwal Science on Stage odbędzie się w dniach 29 czerwca do 2 lipca 2017 r.  w miejscowości Debreczyn (Debrecen), Węgry. Festiwal ten gromadzi około 400 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, matematyki i informatyki z 24 krajów europejskich, Kanady i najprawdopodobniej także USA. Motto festiwalu to „Inventing the Future of Science Education” („nowe pomysły dla przyszłości edukacji przyrodniczej”). Grupa polskich uczestników w festiwalu liczyć będzie przynajmniej 12 nauczycieli wyłonionych przez KKO głównie spośród laureatów festiwalu w Poznaniu.

 Informacje o Europejskim Festiwalu Science on Stage Europe umieszczone są na stronie http://www.science-on-stage.eu/, będącej repozytorium europejskiej sieci nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.

Z wyrazami szacunku

 

Przewodniczący KKO

Prof. Grzegorz Musiał

Prof.Grzegorz Musiał
Wydział Fizyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Umultowska 85
61-614 Poznań
Tel.: 61 8295 031
e-mail: gmusial@amu.edu.pl
 
 

 

Skład  Krajowego Komitetu Organizacyjnego
festiwali „Nauki Przyrodnicze na Scenie”
i grupy Science on Stage Polska

 

 1. Prof. UAM dr hab. Grzegorz Musiał -  Przewodniczący

Zakład Fizyki Komputerowej, Wydział Fizyki Uniwersytet im. A. Mickiewicza, ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań

e-mail: gmusial@amu.edu.pl

url: http://main2.amu.edu.pl/~g.musial/

 2. Mgr Małgorzata Obiała - Sekretarz

Zakład Kryształów Molekularnych, Wydział Fizyki Uniwersytet im. A. Mickiewicza, ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań

e-mail: mobiala@amu.edu.pl 

 3. Mgr Maria Dobkowska – Członek

nauczyciel dyplomowany fizyki w Zespole Szkół Integracyjnych nr 62 im. Raoula Wallenberga w Warszawie (od 1992 r.)

Członek ZG PTF

e-mail: maria.dobkowska@gmail.com

 4. Dr Jerzy Jarosz – Członek

Pracownia Dydaktyki Fizyki
ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice
e-mail:  dydaktyk@us.edu.pl

url: http://www.us.edu.pl/us-addressbook/emp/9672

 5. Dr Aneta Mika – Członek

VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Jagiellońska 41, 70-382 Szczecin

czynny nauczyciel (profesor oświaty)

Członek Zarządu Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego

e-mail: mika.aneta@wp.pl

url: http://odn.zce.szczecin.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=21&Itemid=186

 6. Prof. dr hab. Wojciech Nawrocik – Członek,
      - poprzedni Przewodniczący KKO

Zakład Kryształów Molekularnych, Wydział Fizyki Uniwersytet im. A. Mickiewicza, ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań

e-mail: nawrocik@amu.edu.pl

 


 

Festiwale w latach poprzednich:

 

statystyka