Nauki Przyrodnicze na Scenie 4

Science on Stage 4

UNIWERSYTET im. Adama MICKIEWICZA

WYDZIAŁ FIZYKI

61-614 Poznań, ul. Umultowska 85, tel.  8295-169

PATRONAT HONOROWY

       

 

 

    Sponsorzy: 

                                

                              

                           

                   Krajowy Komitet Organizacyjny (KKO)
Ogólnopolskiego Festiwalu
„Nauki Przyrodnicze na Scenie 4” 

  Poznań, dnia 30.09.2010 roku

 

 

Sprawozdanie z Festiwalu

Report on the Polish „Science on Stage 4" 24-25 September 2010, Poznan, Poland

umieszczone na stronie internetowej Europejskiego Festiwalu SonS Copenhagen 2011

http://www.science-on-stage.eu     oraz    SOS4report.htm

 

 

Sprawozdanie  

W dniach 24-25 września 2010 roku odbył się na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Ogólnopolski Festiwal „Nauki Przyrodnicze na Scenie 4”. Festiwal ten był siódmym z kolei  ogólnopolskim festiwalem z serii - wpierw „Fizyka na Scenie”, a następnie „Nauki Przyrodnicze na Scenie”. Laureaci pierwszych pięciu festiwali brali udział w europejskich festiwalach „Physics on Stage” i następnie  „Science on Stage” organizowanych przez wielkie europejskie laboratoria naukowe.

Tematyką preferowaną poznańskiego festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie 4” było pokazanie wkładu fizyki, innych nauk przyrodniczych i nauk technicznych w rozwiązywanie problemu energetycznego świata i Polski. Szczególnie zależało nam na tym, aby przekonać uczestników festiwalu do oszczędzania energii, coraz szerszego stosowania odnawialnych źródeł energii oraz do programu budowy elektrowni jądrowych w Polsce. Program festiwalu świadczy o tym, że nasze zamierzenia spotkały się ze zrozumieniem uczestników festiwalu, których wystąpienia w dużej części związane były z problemami energetycznymi.

W festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie 4” udział wzięły zespoły z 37 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski: Poznania, Leszna, Obornik, Rogoźna, Kalisza, Wrześni, Borowa, Szczecina, Słupska, Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego, Świnoujścia, Drezdenka, Olsztyna, Lublina, Raciborza, Opola, Rybnika, Cieszyna, Pawłowic, Starachowic, Wielunia, Kluczborka, Płocka, Bielska-Białej i Pszczyny. W festiwalu uczestniczyło ponad 350 osób – nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dydaktyków z wyższych uczelni, członków jury i organizatorów z Wydziału Fizyki UAM. Jury oceniało 64 występy w trzech kategoriach:

  • demonstracje zjawisk,

  • przedstawienia teatralne związane z naukami przyrodniczymi,

  • pokazy multimedialne dotyczące nauk przyrodniczych i ich zastosowania w życiu codziennym.

Planowany na rok 2011 w Kopenhadze kolejny europejski festiwal  „Science on Stage” stanowić będzie dla laureatów festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie 4” wielką szansę nawiązania lub pogłębienia współpracy w upowszechnianiu metod nauczania i osiągnięć nauk przyrodniczych z nauczycielami przedmiotów przyrodniczych z całej Europy.

Jako wieloletni przewodniczący KKO mam stały kontakt z nauczycielami, którzy uczestniczyli w festiwalach ogólnopolskich w Poznaniu i w festiwalach europejskich i z satysfakcją obserwuję ich znaczny rozwój zawodowy. Również młodzież ze szkół biorących udział w festiwalach z wielkim pożytkiem dla siebie uczestniczy w tych imprezach.

Warunkiem powodzenia festiwalu jest przede wszystkim zabezpieczenie przez organizatora bezpłatnych posiłków i noclegów uczestnikom festiwalu – uczniom, nauczycielom i członkom jury. Konieczne jest również pokrycie innych wydatków związanych z festiwalem: papieru i materiałów biurowych, tuszów do drukarek, druku afiszy, pieczątek i zakup nagród dla laureatów. Wydatki te wyniosły około 60 000 zł. Pokrycie wydatków jest możliwe dzięki życzliwości sponsorów, którzy przekazali pewne sumy na konto organizatorów: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Śląskiego, KPK Euratom-IFPiLM oraz firm: ENEA, DALKIA, ITTI, VATTENFALL i RADIO ELKA. Bez finansowego wsparcia tych sponsorów nie moglibyśmy zorganizować festiwalu.

Nagrody książkowe ufundowały instytucje i wydawnictwa: Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Starosta Powiatu Poznańskiego, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Państwowa Agencja Atomistyki, Wydawnictwo ZamKor, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Polityka, Foton, Delta. Dzięki fundatorom nagród mogliśmy laureatów obdarować ciekawymi pozycjami książkowymi.

W imieniu Krajowego Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiego Festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie 4”  i w imieniu uczestników Festiwalu składam serdeczne podziękowania władzom Uniwesytetu i Wydziału Fizyki za okazaną życzliwość i pomoc finansową, wszystkim sponsorom i fundatorom nagród za ich wspaniałomyślność i wsparcie festiwalu. Mamy nadzieję, że i w przyszłości możemy liczyć na życzliwość dotychczasowych sponsorów. Dziękuję wszystkim uczestnikom festiwalu – nauczycielom i uczniom, członkom jury, kierownictwu i personelowi ds JOWITA,w którym mieszkali uczestnicy festiwalu, Firmie Gastro-Królscy i Gebru, która wspaniale karmiła uczestników. Dziękuję gorąco członkom Wydziałowego Komitetu Organizacyjnego, którzy z wielkim zaangażowaniem czuwali nad sprawnym przebiegiem festiwalu.

 

 

Przewodniczący KKO

Prof. Wojciech Nawrocik

 

 

PROTOKÓŁ

z posiedzenia jury Ogólnopolskiego Festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie 4”

 

 

Przebieg festiwalu można obejrzeć na poniżej zamieszczonych filmach

piątek 24  września 2010 roku

 

sobota 25  września 2010 roku

 

 

oraz na stronie   www.amu.edu.pl

  
 

Zdjęcia z festiwalu

 

nadesłane przez mgr inż. Danutę Jesiak z Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie zamieściliśmy tutaj

 

prace autorstwa mgra Cezarego Filipiuka można obejrzeć na stronie http://cezaryf.galeria.interia.pl/galeria,g_id,106243

 

 

 

 

Przewodniczący KKO

Prof. Wojciech Nawrocik

 

 

Prof. Wojciech Nawrocik
Instytut Fizyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
Umultowska 85
61-614 Poznań
Tel.: 061 8295 169
e-mail: nawrocik@amu.edu.pl 

 

 
Powrót do strony domowej