Nauki Przyrodnicze na Scenie 7

Science on Stage 7

UNIWERSYTET im. Adama MICKIEWICZA

WYDZIAŁ FIZYKI

61-614 Poznań, ul. Umultowska 85, tel.  8295-169

 

       

 

 

Główny wkład finansowy w realizację projektu wnosło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 

Finansowanie w ramach umowy 777/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę
 


PATRONAT HONOROWY

  


Krajowy Komitet Organizacyjny (KKO)
Ogólnopolskiego Festiwalu
„Nauki Przyrodnicze na Scenie 7” 

   

 

W dniach 16-17 września 2016 roku
odbył się na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu

 

Ogólnopolski Festiwal

„Nauki Przyrodnicze na Scenie 7”

 

PROGRAM Festiwalu  „Nauki Przyrodnicze na Scenie 7”
znajduje się na stronie http://www.staff.amu.edu.pl/~fizscena/SOS7program.htm

 

PROTOKÓŁ z posiedzenia Jury Ogólnopolskiego Festiwalu
 „Nauki Przyrodnicze na Scenie 7” można zobaczyć tutaj

 

Konspekt wystawy Nicoli Marras z Włoch "Świat przed erą cyfrową"

 

RELACJA FILMOWA z kolejnych dni Festiwalu

kamery: mgr Marcin Trafas, Hanna Jałocha

 

16 września 2016r., piątek, przed południem, część 1

 

16 września 2016r., piątek, przed południem, część 2

 

16 września 2016r., piątek, po południu, część 1

 

16 września 2016r., piątek, po południu, część 2

 

17 września 2016r., sobota, przed południem, część 1

 

17 września 2016r., sobota, przed południem, część 2

 

17 września 2016r., sobota, po południu, część 1

Pokaz pozakonkursowy, mgr Rafał Wojtyniak
Pracownia Demonstracji i Popularyzacji Fizyki UAM

 

17 września 2016r., sobota, po południu, część 2

Wręczenie nagród

 

 

 

Galeria zdjęć z Festiwalu

galeria

 

 

Informacje o Festiwalu zamieszcza też strona http://sons.amu.edu.pl/

 

 

Przewodniczący KKO

Prof. Grzegorz Musiał

Prof.Grzegorz Musiał
Wydział Fizyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
Umultowska 85
61-614 Poznań
Tel.: 061 8295 031
e-mail: gmusial@amu.edu.pl
 
 

 

 
 

Powrót do strony domowej