SPIS INSTYTUCJI
 
 RODZAJ DŻS
 Plakaty i afisze
 Programy
 Informatory
 Zaproszenia
 Przewodniki turystyczne
 Foldery
 Plakietki, proporczyki
 Prospekty
 Kalendarze
 Filatelistyka
 Pocztówki
 Książki tel. i adresowe
 Katalogi
 Cenniki
 Rozkłady jazdy
 Ogłoszenia i komunikaty
 Obwieszczenia i odezwy
 Druki propagandowe, ulotki, listy wyborcze
 Drobne druki religijne
 Instrukcje obsługi urządzeń
 Regulaminy instytucji, sprawozdania z działalności organizacji, teksty przemówień
 Nekrologi, klepsydry
 Dyplomy
 Wizytówki
 Cegiełki
 Bilety
 Prasa regionalna, gazetki
 Wycinki prasowe
 Inne
 


  Wstęp

Szanowni Państwo,


W listopadzie 2003 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu odbyło się Seminarium na temat ''Problematyki gromadzenia i opracowywania Dokumentów Życia Społecznego''. Jednym z efektów tego Seminarium było powołanie Zespołu, który przygotował ankietę skierowaną do wielkopolskich bibliotek, archiwów i muzeów gromadzących DŻS-y lub inne druki ulotne i okolicznościowe. Ankietę rozesłaliśmy do tych Instytucji, które naszym zdaniem gromadzą Dokumenty Życia Społecznego.
Celem, który zamierzaliśmy osiągnąć było przygotowanie informatora na temat zasobów tego rodzaju druków w Wielkopolsce, sposobów ich gromadzenia, stanu opracowania i przechowywania oraz sposobów udostępniania. Zgromadzony w ten sposób materiał opracowany został w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu.

Powstała baza komputerowa, która zapoznaje użytkowników z wykazem instytucji (wraz z wszelkimi danymi osobowymi) gromadzących DŻS-y, informuje o ich rodzajach i wybiera instytucje, które posiadają wskazany rodzaj zbiorów. Tam, gdzie mieliśmy taką możliwość, obok wykazu dokumentów na stronie głównej Instytucji umieściliśmy także wypełniony formularz ankiety, który w sposób bardziej uporządkowany informuje o tego rodzaju zasobach. Dostęp poprzez: Informację o zasobach ''Zobacz''. Baza dostępna będzie w internecie i sukcesywnie uaktualniana.

Wszelkie zapytania, uzupełnienia i informacje z tym problemem związane prosimy kierować do:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 2004