mcichon
"Porzućcie wszelką nadzieję, Wy którzy tu przychodzicie..."

Udanego kolokwium i egzaminow!!

"Co myśli Administrator Systemu Komputerowego: "Edison nie żyje, Einstein nie żyje... a i ja nie czuję się dobrze..." ;-))

Tu strona dla studentów Politechniki - dr inż. Kingi Cichoń. • A tu Analiza dla Informatyków - większość będzie publikowana PO WYKŁADACH... Niestety - bez podkreśleń, zakreśleń i komentarzy :-)
 • Program wykładu: 2015/16 .
 • Zawsze można też konsultować materiał z opublikowanym tutaj przez prof. Domańskiego.

 • Materiały pomocnicze ( niekoniecznie opracowane przeze mnie , ale te mogę polecić, są sprawdzone i zawsze z podaniem autorstwa): wykład 1 - kopia lokalna (nie zawsze link działa) tutaj (dla zainteresowanych poszerzeniem tematu coś więcej niż na wykładzie) ,
 • Tutaj omawiane na wkładzie WYBRANE fragmenty wykładu 2. . Tu jeszcze solidny materiał o szeregach potęgowych (spoza wykładu) , a tutaj coś co było wykorzystane częściowo ,
 • Tutaj rekomendowane do poczytania materiały (omawiane na wykładzie) - jak ktoś lubi skrypty: coś z UW.
 • Podstawowe, krótkie informacje z wykładu prof. Wisły Teraz główny omawiany materiał (prof. Strzelecki) proszę o pamiętaniu, że te materiały były z jednej strony poszerzane, a z drugiej nie wszystko jest dla nas istotne na tym wykładzie - trzeba było chodzić na wykład :-) . Z tych materiałów nie korzystaliśmy, ale są ciekawe: skorzystamy z nich przy transformacie Fouriera.
 • Tu materiały o całce Fouriera . A to było omawiane (ale nie w całości) na wykładzie .
  POSTARAM sie w roku 2015/16 publikować materiały wykorzystywane na wykładzie, ALE: to nie zastąpi notatek z tablicy czy komentarzy do tych notatek!!!!!!!!
 • Początkowe wykłady do uzupełnienia. Ale dużo można znalezć w materiale powyżej!!!!
 • Całkowanie numeryczne - jeden z omawianych materiałów.
 • Podstawowe pojęcia ciągów i szeregów funkcyjnych oraz pewne omawiane twierdzenia z wykładu prof. Wisły.
 • Wykład paŸdziernik. .
 • Wykład też jesienny :-) . I jeszcze taki dodatek . A tu o tw. Cauchy'ego-Hadamarda - sekcja 5.9. .
 • Wykład z końca paŸdziernika - w oparciu o materiał prof. Strzeleckiego, ale oczywiœcie omówiony i skrócony... Kto chce jednak zrozumieć idee tej teorii- polecam całość. Polecam też przeczytać materiały prof. Domańskiego oraz prof. Wisły .
 • Wykład - kontynuacja w oparciu o wcześniejsze materiały prof. Strzeleckiego, te pomocnicze , oraz te o układach ortogonalnych.
 • Wykład : omówienie pozostałej części materiałów prof. Strzeleckiego. Z kolejnych materiałów wykorzystamy fragmenty o transformacie Fouriera (wybrane!) - ale polecam do poczytania... Ale główna część poświęcona jest dyskretnej transformacie Fouriera. Nacisk na wyjaśnienie: co to jest, jak sie ma do szeregów Fouriera, do czego może być wykorzystana np. w teorii sygnałów (i specyficzne słownictwo tej teorii- orównanie z "językiem matematyki"). Uwaga - opublikowane materiały w wersji oryginalnej - nie skanowanej z moimi uwagami! A tu podstawowe informacje o transformacie i jej własnościach.
 • Wykład - z tych materiałów skorzystamy w miarę możliwości czasowych... Polecam teŸ praktyczne zastosowanie na przykładzie materałów prof. Dobrowolskiego (WAT).
 • Na tym ostatnim wykładzie musimy też rozpocząć analizę funkcji wielu zmiennych! Tu wstępne proste materiały. Tu akceptowalne informacje (i skrypty) z analizy funkcji wielu zmiennych . Materiały: wzór Taylora i ekstrema .
 • Wykłady - kontynuacja wykładu o funkcji wielu zmiennych (poprzednie materiały) oraz polecam opracowanie prof. Domańskiego , a póŸniej również te materiały . Kontunuujemy w listopadzie, a może nawet póŸniej...
 • Wykłady : zaczynamy równania różniczkowe. Tu materiałów jest aż za dużo - dla uproszczenia podam jeden duży materiał (ale wybierzemy tylko fragmenty). Tutaj skrypt. Prawdopodobnie będę to uzupełniał (grudzień), ale nie od razu...
 • Tutaj materiały o układach równań różniczkowych, a tu kolejna cześć. I wreszcie szczególnie istotny przypadek równań o stałych współczynnikach . Jeœli zdążymy: metoda szeregów potęgowych, tu przykład , ale wymaga wprowadzenia na wykładzie - czytać dopiero PO ...
 • Metody numeryczne równań różniczkowych.
 • Wykłady na styczeń - materiały o interpolacji w metodach numerycznych.
 • Po pewnej przerwie uzupełniam "hurtowo" rekomendując te materiały ... Oczywiœcie - omawiam tylko wybrane fragmenty!
  UWAGA! To nie zastąpi wykładów - nawet w przypadku korzystania na wykładzie z tych samych żródeł, które podałem wyżej są one omawiane , wybieram najistotniejsze fragmenty (materiały zródłowe są dla nas - z punktu widzenia materiału wykładu - za obszerne i poszerzane o zastosowania (tam gdzie trzeba)!

  Materiały pomocnicze dla studentów CHEMII . Przykłady zastosowań w chemii (ważne na wykładzie) opublikowane zostaną póŸniej...

  Proponuję od czasu do czasu korzystać z materiałów na tej lub tej stronie. Polecane książki (po angielsku):

 • "Mathematical Problems for Chemistry Students" Gyorgy Pota (dla mnie - najważniejsza!) - tu jest dostęp do wybranych stron tej książki .
 • "Chemical Calculations" Paul Yates
 • "Chemical Calculations at a Glance" Paul Yates
 • "Chemical calculations" Raymond Harman Ashley
 • "Maths for chemistry" Paul M. S. Monk
 • "Chemical calculations" Sidney William Benson
 • "Chemistry and the Chemical Industry" Robert A. Smile

 • Tutaj mój sylabus przedmiotu - bo nie znalazłem go na stronach Wydziału Chemii ...
 • Funkcje i ich własności tutaj . I kilka przykładów jakie funkcje są wykorzystane w chemii...
 • Tutaj coś o ciągach .
 • A tu szeregi liczbowe.
 • Funkcje i ich własności.
 • Komplet materiałów o pochodnych.
 • A tutaj liczby zespolone - na semestr letni!

  Wyniki egzaminow wpisuję bezpośrednio do USOS'a i nie będę ich dodatkowo tu publikował - proszę sprawdzać USOS!!!!!

  Nie doceniłem studentów: kiedyś myślałem, że złego egzaminu gorzej nie da się napisać... - myliłem się... :-)
  Ciąg dalszy nastąpi (???)...

  Tych, którzy myślą, że tak jak wszyscy wykładowcy nie sypiam i tylko myślę jak tu "pognębić" studentów muszę trochę wyprowadzić z błędu:
  oprócz tego muszę znaleźć czas na uzupełnianie tej strony ;-))

  (C)   Mieczysław Cichoń (2000)     mcichon@amu.edu.pl
   
  Dyżury 2017/2018 sem. zimowy
  pok. B4-19
  czwartek
  12.30-13.30
  wtorek
  12.00-13.00